Doświadczony technolog - Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków

MEKOR – przeprowadzamy nadzory technologiczne

EKSPLOATACJA OBIEKTU PRZEZ DOŚWIADCZONEGO TECHNOLOGA

Oczyszczalnia ścieków komunalnych nadzór

Nadzory technologiczne to usługa skierowana do właścicieli bądź eksploatatorów oczyszczalni ścieków, którzy nie posiadają fachowego wsparcia technologicznego. Dzięki tej usłudze mają Państwo stały kontakt z naszym technologiem, co pozwala rozwiązywać ewentualne problemy funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz zapewnić stabilny efekt ekologiczny przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Usługa nadzoru technologicznego nad pracą oczyszczalni ścieków polega na stałym, okresowym (najczęściej comiesięcznym) wizytowaniu obiektu w ramach stałego abonamentu. Po każdorazowej wizycie przygotowywany jest raport z przeprowadzonych analiz i obserwacji zawierający również szczegółowe wytyczne co do dalszego postępowania przy eksploatacji obiektu.

W ramach swoich usług oferujemy Państwu następujący zakres wykonywanych czynności:

 • Określenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni, w tym m.in.:
  • stężenie tlenu w poszczególnych komorach technologicznych
  • obciążenie osadu czynnego
  • wiek osadu
  • właściwości sedymentacyjne osadu
  • stopnie recyrkulacji
 • Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków oczyszczonych i surowych w tym:
  • fosfor ogólny
  • azot amonowy
  • azot azotanowy
  • azot ogólny
  • BZT5
  • ChZT
  • zawiesina ogólna
  • pH
 • Wykonanie analizy mikrobiologicznej osadu
 • Serwisowanie sond pomiarowych (kalibrowanie, wymiana zużywających się części)
 • Okresowe szkolenia personelu zajmującego się eksploatacją obiektu
 • Nieograniczona możliwość konsultacji telefonicznych
 • Sporządzanie raportów z wykonanych badań z wnioskami i zaleceniami mającymi na celu:
  • utrzymywanie stabilnej pracy obiektu
  • uzyskanie minimalnych kosztów eksploatacji
  • uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
  • wskazania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji.

 

Dodatkowo oferta może być rozszerzona o wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Oferujemy również jednorazowy audyt mający na celu: wykonanie analiz ścieków, przeprowadzenie kontroli podstawowych parametrów pracy obiektu, ustalenie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania oczyszczalni oraz określenie jej planu naprawczego.

 

Jeżeli szukają Państwo technologa...

Proszę o szkicowe sformułowanie pytania lub informację z prośbą o kontakt zwrotny. Któryś z moich asystentów skontaktuje się z Państwem celem ustalenia warunków i możliwości konsultacji technologicznej.

Odpowiemy na każde zgłoszenie i zapytanie.
Najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
Prosimy o oczekiwanie.

mgr inż. Rafał Jankowski

12 lat doświadczenia w usługach inżynierii sanitarnej dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Wraz z zespołem asystentów i współpracowników zajmuje się projektowaniem, obsługą i doradztwem w zakresie gospodarki ściekowej.

Firmę MEKOR, na którą składa się biuro technologiczne oraz dział realizacji inwestycji, prowadzi od 12 lat z zespołem zaufanych, doświadczonych oraz wykwalifikowanych współpracowników a także asystentów. Zdobywał doświadczenie w swojej specjalizacji zawodowej ściśle z zakresu projektowania, wdrażania i nadzorowania wielu zaawansowanych i prostych projektów przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków.