Doświadczony technolog - Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków

MEKOR – przygotowujemy programy funkcjonalno-użytkowe

WYKONUJEMY OPRACOWANIA ZGODNE Z ODGÓRNYM ROZPORZĄDZENIAMI

PFU Oczyszczalnia ścieków

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla planowanego zadania budowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków daje możliwość skrócenia czasu koniecznego do określenia zakresu i poznania kosztów planowanej inwestycji w stosunku do tradycyjnej drogi, jaką jest opracowanie projektu, specyfikacji i kosztorysów. Posiadanie takiego opracowania stwarza możliwość pozyskania środków zewnętrznych i realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Opracowywane przez nas na programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) są zgodne z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Realizacja PFU zawsze poprzedzona jest inwentaryzacją stanu istniejącego, która po uwzględnieniu oczekiwań Klienta pozwala nam na właściwy dobór technologii oczyszczania ścieków oraz przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań. Wspólna analiza przedstawionej koncepcji umożliwia wybór optymalnego rozwiązania spełniającego Państwa oczekiwania oraz gwarantującego uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Na podstawie tak przygotowanej koncepcji powstaje program funkcjonalno-użytkowy, który jest podstawowym „narzędziem” realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Dajemy Państwu możliwość uczestnictwa w procesie realizacji zleconego nam zadania, dlatego już na początkowym etapie prac będą Państwo wiedzieli, jak będzie wyglądała przyszła inwestycja.

Ważny jest dla nas kontakt z naszymi Klientami, aby spełnić ich oczekiwania dotyczące projektu, jego wykonania i dokumentacji.

 

Jeżeli szukają Państwo technologa...

Proszę o szkicowe sformułowanie pytania lub informację z prośbą o kontakt zwrotny. Któryś z moich asystentów skontaktuje się z Państwem celem ustalenia warunków i możliwości konsultacji technologicznej.

Odpowiemy na każde zgłoszenie i zapytanie.
Najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
Prosimy o oczekiwanie.

mgr inż. Rafał Jankowski

12 lat doświadczenia w usługach inżynierii sanitarnej dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Wraz z zespołem asystentów i współpracowników zajmuje się projektowaniem, obsługą i doradztwem w zakresie gospodarki ściekowej.

Firmę MEKOR, na którą składa się biuro technologiczne oraz dział realizacji inwestycji, prowadzi od 12 lat z zespołem zaufanych, doświadczonych oraz wykwalifikowanych współpracowników a także asystentów. Zdobywał doświadczenie w swojej specjalizacji zawodowej ściśle z zakresu projektowania, wdrażania i nadzorowania wielu zaawansowanych i prostych projektów przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków.