Doświadczony technolog - Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków

MEKOR – przygotowujemy dokumentacje techniczne oczyszczalni ścieków

OD PROJEKTU DO WYKONANIA

Projekty przemysłowych oczyszczalni ścieków

Zajmujemy się całkowitą realizacją przedsięwzięć związanych z oczyszczalniami ścieków: zarówno tworzeniem projektów, jak i ich wykonaniem oraz sporządzeniem pełnej dokumentacji technicznej każdego zadania.

Wykonujemy pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obejmujące następujące branże:

  • architektoniczną,
  • konstrukcyjną,
  • sanitarną (technologia, wentylacja, ogrzewanie, sieci),
  • drogową,
  • elektryczną,
  • AKPiA,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowanych,
  • kosztorysy i przedmiary.

Do otrzymania pozwolenia na budowę jest niezbędne uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień (m.in. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). Sporządzamy także wszelkie opracowania dodatkowe niezbędne przy realizacji inwestycji, takie jak: podkłady geodezyjne, badania geotechniczne, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne itp.

Realizacja projektu zawsze poprzedzona jest inwentaryzacją stanu istniejącego, która po uwzględnieniu oczekiwań Klienta pozwala nam na właściwy dobór technologii oczyszczania ścieków oraz przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań. Wspólna analiza przedstawionej koncepcji pozwala nam na wybór optymalnego rozwiązania spełniającego Państwa oczekiwania oraz gwarantującego uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Dopiero na podstawie tak przygotowanej koncepcji powstaje projekt budowlano-wykonawczy realizowanej inwestycji, a następnie kosztorysy i specyfikacje.

Dajemy Państwu możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia projektu.

Realizujemy również pojedyncze branże danego projektu wykonywane pod wcześniej przygotowaną koncepcję rozwiązań techniczno-technologicznych.

 

Jeżeli szukają Państwo technologa...

Proszę o szkicowe sformułowanie pytania lub informację z prośbą o kontakt zwrotny. Któryś z moich asystentów skontaktuje się z Państwem celem ustalenia warunków i możliwości konsultacji technologicznej.

Odpowiemy na każde zgłoszenie i zapytanie.
Najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
Prosimy o oczekiwanie.

mgr inż. Rafał Jankowski

12 lat doświadczenia w usługach inżynierii sanitarnej dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Wraz z zespołem asystentów i współpracowników zajmuje się projektowaniem, obsługą i doradztwem w zakresie gospodarki ściekowej.

Firmę MEKOR, na którą składa się biuro technologiczne oraz dział realizacji inwestycji, prowadzi od 12 lat z zespołem zaufanych, doświadczonych oraz wykwalifikowanych współpracowników a także asystentów. Zdobywał doświadczenie w swojej specjalizacji zawodowej ściśle z zakresu projektowania, wdrażania i nadzorowania wielu zaawansowanych i prostych projektów przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków.