Doświadczony technolog - Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków

MEKOR – serwisujemy przemysłowe oczyszczalnie ścieków

WIZYTOWANIE OBIEKTU, SPORZĄDZENIE RAPORTÓW, EKSPLOATACJA

Serwis przemysłowych oczyszczalni ścieków

Serwis oczyszczalni ścieków to usługa skierowana do właścicieli oczyszczalni ścieków, którzy nie mają profesjonalnego wsparcia technologicznego. Stały kontakt z naszym technologiem umożliwia rozwiązywanie ewentualnych problemów działającej oczyszczalni ścieków oraz zapewnienie stabilnego efektu ekologicznego przy niskich kosztach eksploatacji.

Serwis nad pracą oczyszczalni ścieków to stałe, okresowe (zazwyczaj comiesięczne) wizytowanie obiektu w ramach stałego abonamentu. Po każdej wizycie sporządzany jest raport z wykonanych analiz i przeprowadzonych obserwacji zawierający dokładne wytyczne dotyczące eksploatacji obiektu. Bardzo często okazuje się, że oczyszczalnia uzyskuje zakładane parametry, jednak ilość dozowanych reagentów chemicznych jest zbyt duża, przez co koszty oczyszczenia są wysokie.

W ramach swoich usług proponujemy Państwu poniższy zakres czynności:

 • Ustalenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni w tym, m.in.:
  • kontrola poprawności wskazań sondy pH, wraz z jej kalibracją
  • określanie optymalnych dawek reagentów chemicznych koniecznych do uzyskania zakładanego stopnia podczyszczenia ścieków zgodnego z posiadanymi warunkami
  • kontrola procesów: koagulacji, neutralizacji, flokulacji, saturacji i flotacji
  • sprawdzanie wydajności pomp dozujących
  • w przypadku oczyszczalni biologicznych:
  • stężenie tlenu w poszczególnych komorach technologicznych
  • obciążenie osadu czynnego
  • wiek osadu
  • właściwości sedymentacyjne osadu
  • stopnie recyrkulacji
 • Przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych ścieków oczyszczonych i surowych w tym:
  • związki biogenne (fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy)
  • zanieczyszczenia organiczne BZT5 i ChZT
  • zawiesina ogólna
  • pH
 • Wykonanie analizy mikrobiologicznej osadu
 • Naprawa sond pomiarowych (kalibrowanie, wymiana części zużywających się)
 • Okresowe szkolenia personelu, który zajmuje się eksploatacją obiektu
 • Nieograniczona możliwość konsultacji telefonicznych
 • Sporządzanie raportów z wykonanych badań, zawierających wnioski i zalecenia mające na celu:
  • utrzymywanie stabilnej pracy obiektu
  • otrzymanie minimalnych kosztów eksploatacji
  • uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z posiadanymi warunkami na odprowadzanie ścieków
  • wskazania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji.

Ponadto oferta może być wzbogacona o wykonanie analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Oferujemy również jednorazowy audyt, podczas którego wykonamy analizy ścieków, przeprowadzimy kontrolę podstawowych parametrów pracy obiektu lub ustalimy możliwe przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz stworzymy jej plan naprawczy.

 

Jeżeli szukają Państwo technologa...

Proszę o szkicowe sformułowanie pytania lub informację z prośbą o kontakt zwrotny. Któryś z moich asystentów skontaktuje się z Państwem celem ustalenia warunków i możliwości konsultacji technologicznej.

Odpowiemy na każde zgłoszenie i zapytanie.
Najszybciej jak to tylko będzie możliwe.
Prosimy o oczekiwanie.

mgr inż. Rafał Jankowski

12 lat doświadczenia w usługach inżynierii sanitarnej dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Wraz z zespołem asystentów i współpracowników zajmuje się projektowaniem, obsługą i doradztwem w zakresie gospodarki ściekowej.

Firmę MEKOR, na którą składa się biuro technologiczne oraz dział realizacji inwestycji, prowadzi od 12 lat z zespołem zaufanych, doświadczonych oraz wykwalifikowanych współpracowników a także asystentów. Zdobywał doświadczenie w swojej specjalizacji zawodowej ściśle z zakresu projektowania, wdrażania i nadzorowania wielu zaawansowanych i prostych projektów przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków.