MEKOR Rafał Jankowski - Twoi specjaliści od oczyszczania ścieków z Gniezna

Przez wiele swojej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów oraz uruchomiliśmy cały szereg przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. W swoim Portfolio posiadamy szereg referencji i rekomendacji gmin, firm i innych inwestorów. Nasze bogate portfolio zawiera liczne referencje od gmin, firm i innych inwestorów, co świadczy o naszej niezawodności i profesjonalizmie. Nasza oferta obejmuje projektowanie, budowę, modernizację i serwis oczyszczalni ścieków przemysłowych, komunalnych i przydomowych. Naszym strategicznym celem jest rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką ściekami, dostosowując nasze rozwiązania indywidualnie do potrzeb każdej inwestycji.

Staliśmy się specjalistami od modernizacji i przebudowy istniejących obiektów, gdzie oprócz wiedzy technicznej i doświadczenia należy wykazać się dużą elastycznością w projektowaniu i doborze rozwiązań technologicznych.

biuro Mekor

Nasze własne laboratorium ściekowe - klucz do precyzyjnej analizy

Posiadanie własnego laboratorium ściekowego pozwala nam na bardzo dokładne badanie ścieków i osadów czynnych. Dzięki temu możemy poznać charakterystykę ścieków, z jakimi mamy do czynienia, a także przeprowadzić szczegółową analizę mikrobiologiczną osadu czynnego. Ta wiedza jest nieoceniona przy doborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków, jak i przy wprowadzaniu działań naprawczych dla już funkcjonujących instalacji. Nasze doświadczenie pokazuje, jak często istniejące już przemysłowe lub komunalne oczyszczalnie ścieków borykają się z problemami w ich funkcjonowaniu. Dlatego oferujemy nadzór technologiczny i serwis dla istniejących instalacji, aby zapewnić ich niezawodność i efektywność.