Serwis przemysłowych oczyszczalni ścieków

Firma MEKOR oferuje profesjonalny serwis przemysłowych oczyszczalni ścieków, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania każdej oczyszczalni. Nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem jest gotowy do rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji oczyszczalni. Nasza oferta obejmuje regularne wizyty kontrolne, podczas których przeprowadzamy szczegółowe analizy i obserwacje, a następnie sporządzamy raporty zawierające precyzyjne wytyczne dotyczące dalszej eksploatacji obiektu. Dzięki naszym usługom, oczyszczalnie ścieków działają efektywnie i ekologicznie, a koszty ich eksploatacji są optymalizowane.

Zbiorniki oczyszczalni ścieków

Zakres usług serwisowych

Nasze usługi serwisowe obejmują szeroki zakres czynności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Ooferta może być wzbogacona o wykonanie analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Oferujemy również jednorazowy audyt, podczas którego wykonamy analizy ścieków, przeprowadzimy kontrolę podstawowych parametrów pracy obiektu lub ustalimy możliwe przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz stworzymy jej plan naprawczy.

W ramach swoich usług proponujemy:

 • Ustalenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni w tym, m.in.:
  • kontrola poprawności wskazań sondy pH, wraz z jej kalibracją
  • określanie optymalnych dawek reagentów chemicznych koniecznych do uzyskania zakładanego stopnia podczyszczenia ścieków zgodnego z posiadanymi warunkami
  • kontrola procesów: koagulacji, neutralizacji, flokulacji, saturacji i flotacji
  • sprawdzanie wydajności pomp dozujących w przypadku oczyszczalni biologicznych:
  • stężenie tlenu w poszczególnych komorach technologicznych
  • obciążenie osadu czynnego
  • wiek osadu
  • właściwości sedymentacyjne osadu
  • stopnie recyrkulacji
 • Przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych ścieków oczyszczonych i surowych w tym:
  • związki biogenne (fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy)
  • zanieczyszczenia organiczne BZT5 i ChZT
  • zawiesina ogólna
  • pH
  • Wykonanie analizy mikrobiologicznej osadu
  • Naprawa sond pomiarowych (kalibrowanie, wymiana części zużywających się)
  • Okresowe szkolenia personelu, który zajmuje się eksploatacją obiektu
  • Nieograniczona możliwość konsultacji telefonicznych
 • Sporządzanie raportów z wykonanych badań, zawierających wnioski i zalecenia mające na celu:
  • utrzymywanie stabilnej pracy obiektu
  • otrzymanie minimalnych kosztów eksploatacji
  • uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z posiadanymi warunkami na odprowadzanie ścieków
  • wskazania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji.