Usługi w zakresie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków

Nasza oferta obejmuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od koncepcji po wykonanie i serwis. Zajmujemy się tworzeniem projektów budowlanych i wykonawczych, obejmujących różne branże, takie jak architektura, konstrukcja, sanitarny (technologia, wentylacja, ogrzewanie, sieci), drogowy, elektryczny, AKPiA. Opracowujemy również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowanych, kosztorysy i przedmiary. Nasza firma gwarantuje uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, które są wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę.

Dokumentacje techniczne oczyszczalni ścieków

Dodatkowe opracowania niezbędne przy realizacji inwestycji

Oprócz podstawowych usług związanych z dokumentacją techniczną, oferujemy również szereg dodatkowych opracowań, które są niezbędne przy realizacji inwestycji. Do tych usług należą między innymi:

  • podkłady geodezyjne,
  • badania geotechniczne,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • operaty wodnoprawne.

Każdy projekt realizowany jest z uwzględnieniem stanu istniejącego, co pozwala nam na właściwy dobór technologii oczyszczania ścieków oraz przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań. Wspólna analiza przedstawionej koncepcji pozwala nam na wybór optymalnego rozwiązania, które spełnia oczekiwania Klienta i gwarantuje uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.