Nadzory technologiczne oczyszczalni ścieków

Nadzory technologiczne oczyszczalni ścieków to usługa, która gwarantuje bezpieczeństwo i efektywność Twojej instalacji. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić Ci stały kontakt z naszym technologiem, który pomoże rozwiązać ewentualne problemy związane z funkcjonowaniem oczyszczalni. Nasza usługa polega na regularnym, zazwyczaj comiesięcznym, wizytowaniu obiektu, podczas którego dokonujemy szczegółowych analiz i obserwacji. Po każdej wizycie przygotowujemy raport, który zawiera wytyczne dotyczące dalszego postępowania przy eksploatacji obiektu. Naszym celem jest zapewnienie stabilnej pracy oczyszczalni przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Nadzór pracy oczyszczalni

Zakres naszych usług

W ramach naszych usług nadzoru technologicznego oferujemy szeroki zakres czynności. Określamy podstawowe parametry pracy oczyszczalni, wykonujemy analizy fizyko-chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych, a także analizy mikrobiologiczne osadu. Zajmujemy się serwisowaniem sond pomiarowych, organizujemy okresowe szkolenia dla personelu i oferujemy nieograniczoną możliwość konsultacji telefonicznych. Naszym celem jest utrzymanie stabilnej pracy obiektu, minimalizacja kosztów eksploatacji i uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym. Zapewniamy pełne wsparcie technologiczne, dając komfort w realizacji zadań związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków.

W ramach swoich usług oferujemy Państwu następujący zakres wykonywanych czynności:

 • Określenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni, w tym m.in.:
  • stężenie tlenu w poszczególnych komorach technologicznych
  • obciążenie osadu czynnego
  • wiek osadu
  • właściwości sedymentacyjne osadu
  • stopnie recyrkulacji
 • Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków oczyszczonych i surowych w tym:
  • fosfor ogólny
  • azot amonowy
  • azot azotanowy
  • azot ogólny
  • BZT5
  • ChZT
  • zawiesina ogólna
  • pH
 • Wykonanie analizy mikrobiologicznej osadu
 • Serwisowanie sond pomiarowych (kalibrowanie, wymiana zużywających się części)
 • Okresowe szkolenia personelu zajmującego się eksploatacją obiektu
 • Nieograniczona możliwość konsultacji telefonicznych
 • Sporządzanie raportów z wykonanych badań z wnioskami i zaleceniami mającymi na celu:

  • utrzymywanie stabilnej pracy obiektu
  • uzyskanie minimalnych kosztów eksploatacji
  • uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
  • wskazania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji.